Energiatodistukset

Energiatodistusten laatijoilta vaaditaan tänä päivänä Fisen hyväksymän tentin suorittaminen ja heistä pidetään yllä valtakunnallista listaa minkä löytää netistä Fisen sivuilta. Itse en tee enää kyseisiä todistuksia kun en ole suorittanut vaadittavaa maksullista tenttiä, mutta asiakkaani saavat ko. todistuksen minun kauttani. Koen, että tämä koko energialaskenta asia on mennyt joka paikassa rahastamiseksi, joten en käytä enää aikaani energiaselvitysten tekemiseen. Olen kuitenkin hyvin perillä energiamääräysten vaikutuksista rakennus- ja rakennesuunnitteluun käytyäni useammankin kurssin asioiden tiimoilta. Näin ollen pystyn hyödyntämään tietojani lupapiirustusten ja rakennepiirustusten tekemisessä.
 
Pääsuunnittelija, mutta ei aina rakennuksen pääpiirustusten laatija Tulosta Sähköposti

Pääsuunnittelijan mukaantuloa pientalorakentamiseen ei ole vielä täysin ymmärretty rakentajien eikä nähtävästi myöskään viranomaisten keskuudessa. Pääsuunnittelja pitäisi palkata jo rakennussuunnittelun alkuvaiheessa. Olisi järkevää , jos pääsuunnittelija voisi olla mukana jo tontin ostotilanteessa, jotta virheiltä säästyttäsiin jo tässä vaiheessa. Haluan korostaa vielä sitä, että pääsuunnittelijalla on iso vastuu rakentamisen onnistumisesta koko rakennusvaiheen ajan. Hän ei ole vaan nimi paperissa, koska vastuu on todella suuri. Samalla tavalla suuren vastuun henkilö on vastaava työnjohtaja (vastaava mestari). Rakennusluvan edellyttämä vastaava työnjohtaja ei ole rakennustyömaan "pomo", vaan hän vastaa siitä, että kohde toteutetaan hyväksyttyjen suunnitelmien mukaisesti. Hänen kanssaan voidaan kuitenkin sopia myös työnjohtotehtävistä erikseen, jopa käyntikertojen määristä sopimalla. Rakennuttaja on itse käytännössä ja juridisestikin työmaansa "pomo" ja vastaa ensisijaisesti koko rakennusprojektin onnistumisesta. Jos rakentaja ei itse pysty tai ole pätevä toteuttamaan rakennushankettaan, kannattaa hänen palkata itselleen "ammattirakennuttaja". Netin keskustelupalstoilla käydään näitä asioita läpi, mutta siellä puhutaan asioista lähinnä tunnepohjalta, eikä tosiasioihin perustuen.Vuoden 2008 jälkeen kaikkiin uusiin rakennuskohteisiin on pitänyt valita pääsuunnittelija.Hän on rakennushankkeen kokonaisuudesta ja laadusta vastaava projektin vetäjä. Pääsuunnittelija ei välttämättä ole rakennuksen ns. arkkitehti. Pääsuunnittelijalta vaaditaan vähintäin rakennusalan opistotason koulutus esim. talonrakennusinsinööri. Pääsuunnittelija laatii (allekirjoittaa) myös rakennuslupaan vaadittavan energiatodistuksen. Pääsuunnittelija vastaa siitä, että rakennuttaja valitsee suunnittelijoikseen pätevän rakennus- ja rakennesuunnittelijan, pätevän lvis- suunnittelijan ja vastaavan työnjohtajan. Pätevä pääsuunnittelija voi toimia rakennus- ja rakennesuunnittelijana ja vastaavana työnjohtajana. Rakentajalle on edullisempaa jos pääsuunnittelija pystyy hoitamaan kaikki edellä mainitsemani tehtävät. Minulla itselläni on pätevyys hoitaa nämä kaikki tehtävät "projektiurakkana". Tämä on rakennuttajalle järkevin ja edullisin vaihtoehto. Yksi henkilö vastaa ja hoitaa koko prosessin. Tämä tulee myös huomattavasti halvemmaksi verrattuna siihen, että tekijöitä olisi useampi. Koko projekti pysyy myös paremmin hallinnassa, kun tekijöitä on vähemmän. Pääsuunnittelijan vastuu päättyy siihen, kun kohteessa on pidetty käyttöönotto-(osittainen lopputarkastus)- tai lopputarkastus.

 
kk
gsm: 0400 640 672
email: aimo.siekkinen@tupainssi.fi
Valkeajärventie 50
35820 MÄNTTÄ