PU- eristeistä pelastus uusille energiamääräyksille

Olen itse tehnyt ja teen edelleen rakennus- ja rakennesuunnittelua n. 40 vuotta ja nyt viimeisten 10 vuoden aikana olen käytännösssä huomannut, kuinka nämä muuttuneet lämpöeristepaksuuksien lisäykset vaikeuttavat rakentamista jo suunnitteluvaiheessa, kun pitäisi ratkaista miten nämä muuttuneet seikat toteutetaan työmaalla mahdollisimman helposti ja taloudellisesti. Vaikka polyuretaanieristeet ovat hankintahinnaltaan 2-3- kertaiset lasi- ja kivivilla eristeisiin verrattuna, on niiden kustannussäästö kokonaiskustannuksiin verrattuna todella suuri. Voisin kirjoittaa tästä asiasta vaikka pienen kirjan, mutta olen tehnyt tähän lyhyen listauksen tärkeimmistä pu- eristeiden eduista muihin eristeisiin verrattuna mukaan lukien polystyreenieristeet. 
- kun vaadittu eristyspaksuus pienenee, niin kaikki rakenteet ohenevat
- perustuksen paksuus pienenee, jolloin se voidaan toteuttaa ohuemmilla harkoilla tai betonivaluilla, jolloin säästetään myös kustannuksissa 
- ulkoseinän kantava runkopaksuus voidaan soveltaa "2+2" ikkunoiden karmisyvyyteen, jolloin "smyygien"    tekeminen on paljon helpompaa ja halvempaa
- yläpohjan rakentaminen ns. vinoissa katoissa on  helpompaa, kun se voidaan toteuttaa yleensä 2 puusta rakennetusta vaarnapalkista 3 erikorkuisen palkkipuun sijaan
Tämä asia tässä lyhyesti, mutta nämä seikat johtavat kustannussäästöihin, vaikka polyuretaanieriste on kalliimpaa, kuin nuo muut mainitut, kompensoituu se eristyspaksuuden pienenemisessä. Käyttämalla polyuretaanieristeitä säästetään muissa tarvikekustannuksissa ja työmaalla tehtävä työ vähenee useita viikkoja. Polyuretaanieriste on melkein palamaton materiaali ja se toimii samalla kosteus- ja höyrysulkuna. Polyuretaanilevyä on myös paljon miellyttävämpi käsitellä kuin ns. "villoja".
Miellyttävää rakentamista !
Ami Siekkinen

 
Pääsuunnittelija, insinööri tai arkkitehti Tulosta Sähköposti

Pääsuunnittelijan mukaantuloa pientalorakentamiseen ei ole vielä täysin ymmärretty rakentajien eikä nähtävästi myöskään viranomaisten keskuudessa. Pääsuunnittelja pitäisi palkata jo rakennussuunnittelun alkuvaiheessa. Olisi järkevää , jos pääsuunnittelija voisi olla mukana jo tontin ostotilanteessa, jotta virheiltä säästyttäsiin jo tässä vaiheessa. Haluan korostaa vielä sitä, että pääsuunnittelijalla on iso vastuu rakentamisen onnistumisesta koko rakennusvaiheen ajan. Hän ei ole vaan nimi paperissa, koska vastuu on todella suuri. Samalla tavalla suuren vastuun henkilö on vastaava työnjohtaja (vastaava mestari). Rakennusluvan edellyttämä vastaava työnjohtaja ei ole rakennustyömaan "pomo", vaan hän vastaa siitä, että kohde toteutetaan hyväksyttyjen suunnitelmien mukaisesti. Hänen kanssaan voidaan kuitenkin sopia myös työnjohtotehtävistä erikseen, jopa käyntikertojen määristä sopimalla. Rakennuttaja on itse käytännössä ja juridisestikin työmaansa "pomo" ja vastaa ensisijaisesti koko rakennusprojektin onnistumisesta. Jos rakentaja ei itse pysty tai ole pätevä toteuttamaan rakennushankettaan, kannattaa hänen palkata itselleen "ammattirakennuttaja". Netin keskustelupalstoilla käydään näitä asioita läpi, mutta siellä puhutaan asioista lähinnä tunnepohjalta, eikä tosiasioihin perustuen.Vuoden 2008 jälkeen kaikkiin uusiin rakennuskohteisiin on pitänyt valita pääsuunnittelija.Hän on rakennushankkeen kokonaisuudesta ja laadusta vastaava projektin vetäjä. Pääsuunnittelija ei välttämättä ole rakennuksen ns. arkkitehti. Pääsuunnittelijalta vaaditaan vähintäin rakennusalan opistotason koulutus esim. talonrakennusinsinööri. Pääsuunnittelija laatii (allekirjoittaa) myös rakennuslupaan vaadittavan energiatodistuksen. Pääsuunnittelija vastaa siitä, että rakennuttaja valitsee suunnittelijoikseen pätevän rakennus- ja rakennesuunnittelijan, pätevän lvis- suunnittelijan ja vastaavan työnjohtajan. Pätevä pääsuunnittelija voi toimia rakennus- ja rakennesuunnittelijana ja vastaavana työnjohtajana. Rakentajalle on edullisempaa jos pääsuunnittelija pystyy hoitamaan kaikki edellä mainitsemani tehtävät. Minulla itselläni on pätevyys hoitaa nämä kaikki tehtävät "projektiurakkana". Tämä on rakennuttajalle järkevin ja edullisin vaihtoehto. Yksi henkilö vastaa ja hoitaa koko prosessin. Tämä tulee myös huomattavasti halvemmaksi verrattuna siihen, että tekijöitä olisi useampi. Koko projekti pysyy myös paremmin hallinnassa, kun tekijöitä on vähemmän. Pääsuunnittelijan vastuu päättyy siihen, kun kohteessa on pidetty käyttöönotto-(osittainen lopputarkastus)- tai lopputarkastus.

 
kk
gsm: 0400 640 672
email: aimo.siekkinen@tupainssi.fi
Valkeajärventie 50
35820 MÄNTTÄ